Odpowiedzi

2009-11-18T21:32:46+01:00
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał:
wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny. Amen.


3 4 3
2009-11-18T21:36:29+01:00
Nie mogę powiedzieć :) mogę jedynie napisać :)
wierzę w Boga ojca wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi
i w Jezusa Chrystusa syna jego jedynego pana naszego,
który się począł z Ducha Św., narodził się z Maryi panny
umęczon pod ponckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał
wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.
wierzę w Ducha Św., święty kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny amen
2 1 2