1. Dany jest odcinek AB o końcach A=(-5, 8) i B=(4,5 , 8)
Sprawdź graficznie czy punkt K=(-0,25 , 8) jest środkiem tego odcinka.

2. Punkty K=(1,2) i L=(5,2) są dwoma wierzchołkami prostokąta KLMN o polu 24.Jakie współrzędne mogą mieć M i N ?

2

Odpowiedzi

2009-11-18T22:14:54+01:00
A) tak, jest środkiem tego odcinka.
Jak sprawdzić? Narysować ten odcinek, policzyć jego długość, następnie podzielić na dwa. Odmierzyć linijką czy ta połowa pokrywa się z połową narysowanego odcinka.

b) L-K = 4-1= 3 <--- długość jednego boku prostokąta.

oznaczmy tą prostą literką a.
Tak więc a=3

Wzór na pole prostokąta
a*b

Pole wynosi 24.
Tworzymy więc równanie:
a*b=24
podstawiamy a:
3*b=24 \:3
b=8

Rysujemy dwa brakujące boki i wyznaczamy współrzędne.

:)
2009-11-18T22:31:57+01:00
Przepraszam z jakość zdjęć. :/

PS. zadanie pierwsze widać. :)
A zadanie 2 na drugim załączniku.