Odpowiedzi

2009-11-18T21:39:10+01:00
Nie ponieważ wybijali chrześcijan po to aby przeszli na ich religie.
Gdyby byli tolerancyjni to by ich nie zabijali
1 1 1
2009-11-18T21:41:58+01:00
Wydaje mi sie że nie poniewaz w starozytonści ludzie byli karani za wyznawanie innej wiary niz ta która obecnie obowiązywała na danym terytorium.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T21:45:18+01:00
Starożytny Rzym był tolerancyjny w stosunku do innych religii
gdyż nie narzucał ludziom religii . Wierzenia ludów cesarstwa rzym­skiego. Różnorodność języków, stop­nia rozwoju społecznego osiągnięte­go przez różne ludy żyjące na obsza­rze cesarstwa, odmienność ich histo­rycznych losów — wszystko to nie mogło nie znaleźć odbicia także w dziedzinie religii. Rozmaite społecz­ności czciły własnych bogów, wedle własnych ukształtowanych przez od­ległe pokolenia wzorów. Władze rzymskie nie próbowały interwenio­wać w tę dziedzinę, gdyż dla czło­wieka starożytności narzucanie wła­snych wierzeń innym ludom było czymś obcym jego sposobowi myśle­nia.
1 5 1