1.forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania,związana z celami poznawczymi.

2.człowiek,który odkrywa mało dostępne przejścia jaskiń.
3.Forma hodowli zwierząt gospodarskich.
4.miejsca wypasu zwierząt, położone wysoko w górach.

5.naturalny proces powodujący degradacje gleby
6.zwierzęta wypasane w górach
7.sposób umacniania pól na stokach
8.tradycyjny letni wypas owiec na pastwiskach górskich
9.gospodarka rolna chrakterestyczna dla obszarów górskich
10.najwyższe góry w europie
Krzyżówka 2 gimnazjum

1

Odpowiedzi

2009-11-18T22:05:22+01:00
1. turystyka
2. grotołaz
3. ?
4. hale
5. erozja
6. owce
7. tarasowanie
8. ?
9. gospodarka mieszana
10. Alpy
12 4 12