Odpowiedzi

2009-11-18T22:12:19+01:00
Po śmierci Zygmunta II Augusta tj. 1572 rok nastał roczny okres w którym nie było żadnego króla, a skłóconym państwem przewodził prymas Jakub Uchański. Dopiero w 1573r. po odpowiednich uzgodnieniach szlach na sejmie konwokacyjnym szlachta zdecydowała się wybrać króla, którym został Henryk Walezy. Nowo wybrany król musiał się zgodzić na kolejne przywileje szlacheckie tzw. artykuły henrykowskie. Trzeba nadmienić, że nowy właca miał coraz bardzie ograniczoną władzę przez kolejne przywileje. Jedna po roku kiedy zwolnił się tron Francji Henryk uciekł z Polski aby zostać monarchą tegoż kraju. Warto dodać że w pierwszej wolnej elekcjii uczestniczyły takie osobistości jak:
-Stefan Batory- książe Siedmiogrodu,
-Henryk Walezy,
-Iwan IV Groźny-car Rosji,
-Habsburgowie.
4 5 4