Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T00:51:14+01:00
1)
Księga Rodzaju jest księgą historyczną, to znaczy opisuje wydarzenia w sposób chronologiczny, ze związkami przyczynowo-skutkowymi. Na kanwie historii pierwotnej i historii patriarchów osadzone są opowiadania o charakterze ludowym, etiologicznym lub pouczającym

Pierwsza część (rozdziały 1-11) opisuje historię pierwotną, odpowiada m.in. na pytania o początek ludzkości i źródło grzechu. Jest kompilacją dwóch źródeł: jahwistycznego i kapłańskiego, które wykorzystują częściowo materiały mitologiczne.

Druga część (rozdziały 12-50) poświęcona jest historii patriarchów: od Abrahama do Józefa, oraz ponawianego przymierza z Bogiem. Do źródeł J i P dołączona jest tradycja elohistyczna (E)

2)
Gatunek literacki- tragedia

Pamiętniki Adama i Ewy to metaforyczna opowieść o relacjach między kobietą i mężczyzną. Autor pokazuje w jak odmienny sposób tytułowi bohaterowie postrzegają powstanie świata, Raj, grzech czy wygnanie z Edenu. To skarbnica wiedzy o każdym z nas, o potrzebie dotarcia do sensu istnienia i Boga, a także o samotności, miłości i rodzinie.

5 2 5