1. Na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego ?
2. W jakich sytuacjach - poza sakramentami- chrześcijanin doświadcza mocy Ducha Ożywiciela? Co Duch Święty może w nas ożywić?
3. Jaką obietnicę zawierają słowa proroka Ezechiela z Ez 37, 14 i kiedy została ona zrealizowana ?


Te pytania są z ksiązki do Religii "W drodze do Emaus" klasa 3 gim.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T22:08:22+01:00
Współcześni chrześcijanie korzystają z darów Ducha świętego. W życiu chrześcijanina konieczna jest wiara. Życie chrześcijanina powinna charakteryzować nadzieja. Życie chrześcijanina oparte jest na miłości. Wiara nadzieje i miłość to 3 cnoty boskie. Otrzymujemy je w sakramencie chrztu. Źródłem wiary, nadzieji i miłości jest Duch Święty. Duch Święty jednoczy i umacnia wspólnotę kościoła, uświęca, prowadzi do pełni wiary, przuciąga ludzi do Chrystusa, przypomina słowa Chrystusa, pomaga zrozumieć znaczenie śmierci Jezusa i Jego Zmartwychwstania. Duch Święty jest jedną z osób Trójcy Świętej. Jest współistotny Bogu i Synowi. Jest pocieszycielem i Duchem prawdy. Jest tym, który nas wszystkiego nauczy i przypomni nam to co powiedział Jezus. Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie.

Ożywiające działanie Ducha Świętego w sakramentach:
Chrzest - zapewnia ochrzczonego, że Bóg dochowuje obietnic związanych z udzielonymi darami.
Bierzmowanie - Chrześcijanin zostaje uzdolniony do świadczenia o darach przyniesionych ludzkości przez Jezusa.
Eucharystia - Chrystus dając siebie za pokarm ofiarowuje ludziom owoce swej męki, śmierci i zmartwychwstania. Zapewnia ludzi o tym, że kto będzie spożywał jego ciało, ten będzie żył na wieki.
Współcześni chrześcijanie prawie na każdym kroku swojego życia korzystają z Darów Ducha Św.

Oprócz sakramentów:
- chrześcijanin doświadcza mocy Ducha Ożywiciela w trudnych sytuacjach swojego życia, wtedy kiedy potrzebuje pomocy, bo nie widzi już wyjścia z danej sytuacji.
- Duch Święty nawraca ludzi, którzy przestali wierzyć w Boga


Na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego ?
Duch Święty ożywia w nas naszą wiarę. Przypomina nam swoła Jezusa.
10 3 10
2009-11-18T22:43:22+01:00
1.
-Zewnętrznym znakiem działania Ożywiciela w każdym wierzącym jest owoc Ducha, który przynosi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie
- działania Ducha Świętego - jest ożywiającym momentem łaski, w którym milknie stworzenie
-Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało... Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" - 1 Kor 12,4.11.13).
-Jezus Chrystus w Duchu Świętym ofiaruje Ojcu samego siebie i wraz z sobą cały Kościół, wyraża błogosławieństwo Ojcu za dary Jego miłości

2.
W jakich sytuacjach - poza sakramentami- chrześcijanin doświadcza mocy Ducha Ożywiciela?
-Wylania Ducha Świętego można doświadczyć w każdej sytuacji i za pomocą każdego sposobu,

Co Duch Święty może w nas ożywić?
-pogłębić naszą wiarę
-pomóc w modlitwie
-nas uduchowić,
-nas zainspirować,
-nas uskrzydlić
- Duch Śwęty w nas może ożywić Dary:
...mądrości,
...rozumu,
...rady,
...męstwa,
...umiejętności,
...pobożności,
...bojaźni Bożej.
-owoce działania Ducha Świętego u chrześcijan:
miłość,
radość,
pokój,
cierpliwość,
uprzejmość,
dobroć,
wspaniałomyślność,
łaskawość,
wierność,
skromność,
wstrzemięźliwość,
czystość,
opanowanie,

3.
"Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" - wyrocznia Pana Boga."

W tych słowach Jezus budzi nas do życia. Opowiada o tym że człowiek nie tylko kośćmi i ciałem potrafi żyć ale to duch święty w nas żyje. Prorok Ezechiel nawołuje nas abyśmy uwierzyli w słowo Pana i byli silni w wierze. Aby nasze źródło życia nie wysłucha i nie byliśmy potępieni oraz wyrzuceni tak gdzie "Krzyk i zgrzytanie zębów"

Pan mówi że dostąpimy zbawienie tylko wtedy gdy będziemy trwali w wierze
12 4 12