Odpowiedzi

2009-11-18T22:02:33+01:00
Ruch polityczny średniej szlachty w XVI wieku, w Polsce, którego celem było przeprowadzenie reform; reformy te zmierzały do umocnienia państwa i ograniczenia wpływów magnaterii. Zakładał wyegzekwowanie praw i obyczajów zawartych w konstytucji, zakładał istotne zmiany społeczne i polityczne w Rzeczypospolitej. Programowi egzekucjonistów towarzyszyło hasło nihil novi (nic nowego bez izby poselskiej). Egzekucjoniści domagali się udziału w stanowieniu praw i wysuwali postulaty silnego rządu. Król reprezentuje monarchię, senat magnaterię, izba poselska demokrację. Najistotniejszą siłą państwa miała być izba poselska. Program egzekucjonistów stawał się programem antykrólewskim i antymagnackim. Domagano się egzekucji dóbr, broniono egzekucji praw, żądano kodyfikacji prawa i opodatkowania duchowieństwa ,sekularyzacji dóbr kościelnych opowiadano się za unowoczesnieniem procedury sądowej.