1. Porównaj nazwę "sosna zwyczajna" z dosłownym przetłumaczeniem Pinus sylvestris - sosna leśna. Zaproponuj wnioski.

2. oblicz ile razy większe są średnica oraz objętość żółtka strusiego jaja (około 4 cm) od przeciętnej - mierzącej 2 µm - średnicy kulistej komórki bakteryjnej.

V kuli = 4/3 π r³


Wybieram najlepszą odpowiedź.

Proszę o pełne rozwiązanie.

Jeśli nie umiesz - nie rozwiązuj.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T22:16:26+01:00
1. Porównaj nazwę "sosna zwyczajna" z dosłownym przetłumaczeniem Pinus sylvestris - sosna leśna. Zaproponuj wnioski.


wg mnie taka nazwa polska istnieje ponieważ sosna jest popularnym, powszechnym drzewem naszych lasów

2. oblicz ile razy większe są średnica oraz objętość żółtka strusiego jaja (około 4 cm) od przeciętnej - mierzącej 2 µm - średnicy kulistej komórki bakteryjnej.
jajo :
R=4cm=0,04 m
V kuli = 4/3 πR³
V kuli = 4/3 π0,04³
V kuli = 4/3 π*64 *10⁻⁶

komórka bakteryjna:
r=2 µm=0,000002m
V kuli = 4/3 πr³
V kuli = 4/3π*0,000002 ³
V kuli = 4/3π*8*10⁻¹⁸ m³

porównanie: jajko ma promień 20 000 razy większy (2*10⁴)
a objętość 8*10¹² razy większą