Odpowiedzi

2009-03-25T20:48:29+01:00
Litwo! Ojczyzno moja! - apostrofa
Ty jesteś jak zdrowie - porównanie
Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!- metafora
bursztynowy świerzop- epitet
panieńskim rumieńcem dzięcielina pała - uosobienie