Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T22:56:18+01:00
Podany ciąg jest ciągiem geometrycznym. Ustal jego iloraz i znajdź kolejny wyraz tego ciągu.
a) 3/7 , -1, 7/3 , -49/9 , ... iloraz liczymy dzieląc drugi wyraz przez pierwszy
q== -1:3/7= -1* 7/3=-7/3
kolejny wyraz to -49/9*(-7/3)=343/27
b) 1, -1 , 1 ,-1 , ... q=-1, a wyraz to 1
C) 1+√5, (1+√5)³, ...
q=(1+√5)³:(1+√5)=(1+√5)²
kolejny wyraz to: (1+√5)⁵
2 5 2
2009-11-18T23:00:10+01:00
A) q=-7/3; a4=343/27
b) q=-1; a5=1
c) q=(1+√5)² a3=(1+√5)⁵
1 1 1