Odpowiedzi

2009-11-18T23:04:18+01:00
Droga to długość pociągu, ponieważ żeby przestał go widzieć
musi go wyminąć (z treści zadania wynika, że autobus jedzie szybciej):

s = 70m
t= 2s

Zsumowane szybkości autobusu i pociągu to:
v= s/t
v= 70m/2s
v=35m/s

Szybkość pociągu musi wynosić różnicę v - v1, gdzie v - suma szybkości, v1 - szybkość autobusu.

v2 = v- v1
v2 = 35m/s - 20m/s
v2= 15m/s
2009-11-18T23:23:57+01:00
V₁=20m/s V₂=?
t=2s
s=70m
V=s/t
V=70m÷2s=35m/s

V₂=35m/s - 20m/s=15m/s
odp.Pociąg porusza się z prędkością 15m/s