Zadanie 1
Dwa ciała mają jednakowe energie kinetyczne. Jeżeli ciało pierwsze ma masę 3kg i porusza się z prędkością 2m/s, to jaką masę ma ciało drugie, które porusza się z trzykrotnie większą prędkością?

Zadanie 2
Ciało o masie 10kg spada z wysokości 20m. Jaka jest wartość energii kinetycznej tego ciała, gdy znajdzie się ono na wysokości 5m nad powierzchnią Ziemi. Opór powietrza pomijamy.

Prosze o rozwiazanie i z gory dziekuje :)

1

Odpowiedzi

2009-11-18T23:12:59+01:00
1.
Ek=mv^2/2
Ek1=3kg*4m^2/s^2=12J
M=12J/(6m/s)^2=12/36= 1/3 kg

2.
Ep=mgh
m=10kg
g=10m/s^2
h1=20m
h2=5m

Ponieważ suma energii jest stała pozostała energia poza potencjalną to kinetyczna.
Ep1=20*10*10=2000J
Ep2=5*10*10=500J
ΔEp=Ek=2000J-500J=1500J

Odp. Ek=1500J
1 1 1