Otrzymaj pięcioma metodami :

a)węglan magnezu

b)ortofosforan(V)srebra

To musi być otrzymane takimi metodami:
1.ZASADA+KWAS------->SÓL+H2O
2.METAL+KWAS-------->SÓL+H2
3.TLENEK METALU+KWAS------->SÓL+H2O
4.TLENEK METALU + TLENEK NIEMETALU-------->SÓL
5.ZASADA+TLENEK NIEMETALU--------->SÓL+H2O

1

Odpowiedzi

2009-11-18T23:21:37+01:00
A) węglan magnezu - MgCO₃

1. Mg(OH)₂ + H₂CO₃ -> MgCO₃ + 2 H₂O
2. Mg + H₂CO₃ -> MgCO₃ + H₂
3. MgO + H₂CO₃ -> MgCO₃ + H₂O
4. MgO + CO₂ -> MgCO₃
5. Mg(OH)₂ + CO₂ -> MgCO₃ + H₂O

b) ortofosforan (V) srebra - Ag₃PO₄

1. 3 AgOH + H₃PO₄ -> Ag₃PO₄ + 3 H₂O
2. Ag + H₃PO₄ -> reakcja nie zachodzi (srebro jest mniej aktywne od wodoru i nie wypiera go z jego związków)
3. 3 Ag₂O + 2 H₃PO₄ -> 2 Ag₃PO₄ + 3 H₂O
4. 6 Ag₂O + P₄O₁₀ -> 4 Ag₃PO₄
5. 3 AgOH + H₃PO₄ -> Ag₃PO₄ + 3 H₂O