Muszą być wszystkie odpowiedzi.
Nie za dlugie.
Nie z internetu.
Inaczej zglaszam.

To tak :
1.Dlaczego maly traktat wersalski byl korzystny dla niemiec a niekorzystny dla czechoslowacji i polski. .?
2.Jak Mussolini doszedl do wladzy. ?
3. Jak Hitler doszedl do wladzy .?
4.Wymien panstwa terytorialne. Scharakteryzuj ten system na wybranym przykladzie.
5. Dlaczego doszlo do wielkiej czystki .?
6.Opisz polityke niemeic przed druga wojna swiatowa. ( Od Anschlussu w Austri do rzadan terytorialnych wobec polski ).To juz.
Duzo zadan to i punktow duzo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T10:43:52+01:00
1.Dlaczego maly traktat wersalski byl korzystny dla niemiec a niekorzystny dla czechoslowacji i polski. .?
Ponieważ mówił o poszanowaniu praw mniejszości narodowych. Polska i Czecho-Słowacja musiały się do tego stosować.Była to jednostronna ingerencja w suwerenność państw, gdyż Niemcy nie musieli podpisywać traktatu, nie zagwarantowano zatem równoległych praw dla mniejszości (zwłaszcza mniejszości polskiej) na terenie Niemiec
2.Jak Mussolini doszedl do wladzy. ?
Razem ze swoją partią faszystowską zorganizował "Marsz czarnych koszul na Rzym" w 1922r. i zmusił do oddania mu władzy.
3. Jak Hitler doszedl do wladzy .?
Podpalił parlament zrzucając winę na komunistów, wprowadził stan wyjątkowy (bo był kanclerzem) i mianował się fuhrerem (wodzem), który decyduje o wszystkim.
4.Wymien panstwa terytorialne. Scharakteryzuj ten system na wybranym przykladzie.
Ustrój terytorialny, polega na rozłączeniu kraju na jednostki terytorialne.Mmogą być ściśle ze sobą powiązane, bądź pozostawić w luźniejszych związkach. Np Polska. Województwa. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.
5. Dlaczego doszlo do wielkiej czystki .?
Stalin nie był jedynym kandydatem na zastępce Lenina. Było wielu ludzi, którzy uważali za niedopuszczalne, by to właśnie on objął to stanowisko. Stalin chcąc ich "uciszyć", "pozbywał" się ich w latach 30tych. Często ginęli też niewinni ludzie, bezpodstawnie oskarżani.
6.Opisz polityke niemeic przed druga wojna swiatowa. ( Od Anschlussu w Austri do rzadan terytorialnych wobec polski ).
Hitler po śmierci prezydenta, rozpoczął odbudowę Niemiec. Chciał wzmocnić ich pozycję. W 1938 roku przyłączył do Niemiec Austrię (Aneksja).Idąc dalej, zażądał od Czech Sudetów (gór). W 1938r. Nastąpił Układ Monachijski, który to Niemcom gwarantował.Rok później Hitler zajmuje Czechy i Morawy. Słowacja staje się faszystowska. Wkrótce Niemcy żądają od Polski Gdańska, jako wolnego miasta oraz eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez Pomorze do Prus Wschodnich, które będą wyłączone spod naszej kontroli. Ówczesny Minister Spraw Zagranicznych, Józef Beck w maju 1939r. odrzuca żądania.