Wymień 3 elementy naturalne i 3 elementy
antropogeniczne na podstawie mapki :
http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze08matura/mazury.pdf
oraz na podstawie legendy tej mapki określ formy użytkowania ziemi.
Podaj przyczyny wpływające na takie zagospodarowanie terenów.

help, pilne..

1

Odpowiedzi

2009-11-20T15:13:25+01:00
3 elementy naturalne - Jezioro Śniardwy, Jezioro Łuknajno, Jezioro Mikołajsko

3 elementy antropogeniczne - szlaki turystyczne, muzea, kościoły zabytkowe


formy użytkowania ziemi - wielką rolę odgrywa tu turystyka,


Podaj przyczyny wpływające na takie zagospodarowanie terenów:
a) dużo lasów,
b) duże skupisko jezior,
c) kościoły zabytkowe, muzea i zabytki1 5 1