Odpowiedzi

2009-11-19T09:03:53+01:00
Postęp techniczny to wprowadzanie do procesu produkcji nowych bądź udoskonalonych maszyn, urządzeń, technologii. Wraz z rozwojem procesów produkcji wzrasta poziom rozwoju gospodarczego danego państwa.
W sytuacji, gdyby nie wykorzystywano do produkcji nowych urządzeń i wciąż wykorzystywano stare urządzenia, to produkcja nie wzrosłaby. Wzrost produkcji nakręca gospodarkę, a więc koło się zamyka.
Jednak warunkiem wykorzystania innowacji technologicznych i wyników badań naukowych jest zaplecze finansowe. Tylko silny i bogaty kraj może sobie pozwolić na finansowanie badań naukowych, a następnie wdrożenie wyników tych badań. Jest to czynnik, który powoduje długoterminowy wzrost gospodarczy. Gospodarka krajowa prowadzi ze światem zewnętrznym wymianę towarów, kapitałów, wyników badań naukowych. A więc i tutaj widzimy wzajemne wpływy.