1)Rozwiąż równanie kwadratowe
(x+1)²-4=0 Oblicz delte i pierwiastek..


2)Rozwiąż nierówność
x²-x+4\<0 A.pierwiastek
B.postać iloczynu
C.osie liczbowe
3)W(x)=xdo4+2x-5
P(x)=2x-1
a=xdo3+x-4
wykonaj dzialanie
w(x)-P(x)-a(x)

4)Wykonaj dzielenie wielomianu
W(x)=xdo3-6x²+11x-6 przez wielomian D(x)=x-1

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-19T08:56:15+01:00
1. (x+1)²-4=0
(x^2+2*x*1+1)-4=0
x^2+2x+1-4=0
x^2+2x-3=0

delta =4+12=16
pierwiastek z delty =4

x1=-8/2=-4
x2=0/2=0

4.W(x)=xdo3-6x²+11x-6 przez wielomian D(x)=x-1
W(x)/D(x)= x^3-6x^2+11x-6/x-1=x²(x-6)+11x-6/x-1
2009-11-19T10:15:34+01:00
1.(x+1)²-4=0
(x+1)²=4
x+1=2 lub x+1=-2
x=1 lub x=-3
2.
x²-x+4<0
Δ=1-16=-15
nierownosc nie ma rozwiazan
3.
3)W(x)=x⁴+2x-5
P(x)=2x-1
a=x³+x-4
wykonaj dzialanie
w(x)-P(x)-a(x)=x⁴+2x-5-2x+1-x³-x+4= x⁴-x³-x4.
4)Wykonaj dzielenie wielomianu
W(x)=x³-6x²+11x-6 przez wielomian D(x)=x-1

(x³-6x²+11x-6) :(x-1)=x²-5x+6
-x³+x²
__________
-5x²+11x
+5x²-5x
________
6x-6
-6x+6
______
= =

(x³-6x²+11x-6) :(x-1)=x²-5x+6
6x-6
2009-11-19T10:56:46+01:00
(x+1)²-4=0
x² + 2x + 1 - 4 = 0
x²+ 2x - 3 = 0

a=1 b=2 c= -3
Δ= b² -4ac
Δ=2² - 4*1 *(-3)
Δ=4+12
Δ= √16=4
2)
x1=-8/2=-4
x2=0/2=0
3.
W(x)=x⁴+2x-5
P(x)=2x-1
a=x³+x-4
wykonaj działanie
w(x)-P(x)-a(x)=x⁴+2x-5-(2x+1)-(x³-x+4)= x⁴+2x-5-2x-1-x+x-4=x⁴-x³-x