Przetłumaczyć jak formatuje się dysk po angielsku?

Formatowanie dysku jest procesem przygotowania dysku twardego, partycji lub innego nośnika danych do zapisu danych.

Formatowanie partycji jest utworzeniem systemu plików lub wykasowaniem znaczników plików (formatowanie szybkie). Formatowanie nie usuwa danych. Usuwa jedynie znaczniki danych, nie usuwając samych danych. Istnieje wiele narzędzi służących do przeprowadzania tej operacji.

1

Odpowiedzi

2009-11-19T09:52:00+01:00
Formatting the drive is the process of preparing a hard disk, partition or other data storage medium for data storage. Format the partition is creating the file system, or tag files erased (quick format). Formatting does not remove the data. Deletes only the data tags without deleting data themselves. There are many tools to perform this operation.