Dana jest funkcja y= x²-5x+6
1.znajdz miejsce zerowe tej funkcji
2.naszkicuj wykres tej funkcji
3.zapisz ta funkcje w postaci iloczynowej i kanonicznej
5.podaj przedzialy w ktorych funkcja rosnie i maleje
6.dla jakich argumentow funkcja przyjmuje wartosci dodatnie a dla ktorych ujemne
7.podaj zbior wartosci tej funkcji
8.podaj najwieksza i najmniejsza wartosc funkcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T10:29:55+01:00
Nie wiem jakie są odpowiedzi do dwóch ostatnich podpunktów:D i sory za moje brzydkie pismo... zadanie w załącznikach