Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T12:06:48+01:00
Wzór półstrukturalny:

CH3 - C(O) - O - CH2 - CH3

Wzór sumaryczny:

C4H8O2

Masa cząsteczkowa:

12 u * 4 + 1 u * 8 + 16 u * 2 = 88 u

Masa molowa jest liczbowo równa masie cząsteczkowej i wyrażona w gramach:

12 g/mol * 4 + 1 g/mol * 8 + 16 g/mol * 2 = 88 g/mol

Pozdro))