1. Dwie fabryki według planu powinny wyprodukować łącznie 600 samochodów. Pierwsza fabryka przekroczyła plan o 15%, a druga o 10% i wówczas obie fabryki wyprodukowały razem 672 samochody. Ile samochodów wyprodukowała każda fabryka?
2.Z mosiężnego pręta wykonano trzy kawałki. Na pierwszy z nich zużyto połowę pręta, a na drugi 2/3 reszty, a trzeci razem z wiórami pozostałymi po obróbce miał masę 3 kg. Jaką masę miał cały pręt?
3.Chłopcy dzielili między siebie kule. Pierwszy otrzymał 1/3 wszystkich i 3 kule. Drugi wziął 1/3 pozostałych i 6 ostatnich kul. Ile kul było do podziału i po ile kul otrzymał każdy chłopiec?
4.Dłuższy bok prostokąta ma 8 cm. Gdyby ten bok skrócić o 2 cm, a bok krótszy zwiększyć o 1 cm to pole prostokąta nie zmieni się. Oblicz długość krótszego boku i pole prostokąta.
5.Suma trzech liczb jest równa 210. Jakie to liczby, jeżeli wiadomo, że druga jest równa 4/3 pierwszej, a trzecia jest połową sumy pierwszej i drugiej liczby?
6.Pola trzech działek mają się do siebie jak 4:9:3. Oblicz pole każdej działki, wiedząc, że największa jest o 800 większa od średniej.
7. Dopisując po prawej stronie pewnej liczby naturalenj liczbę 6 powiększylibyśmy ją o 249. Jaka to liczba?
8. 18 osób w ciągu 8 godzin posadziło 1584 sadzonek. Ile sadzonek posadzi 21 osób w ciągu 6 godzin??

BARDZO PROSZĘ O POMOC, SĄ TO DLA MNIE BARDZO WAŻNE ZADANIA. ZDECYDUJĄ O TYM CZY BĘDE MIAŁA ZAGROŻENIE CZY NIE.....Z GÓRY WIELKIE DZIĘKI:)

2

Odpowiedzi

2009-11-19T12:15:54+01:00
Zrobiłam tylko jedno zadanie bo nie mam czasu robić więcej.
2009-11-19T13:23:39+01:00
Zad 5
x-pierwsza liczba
y-druga liczna
z-trzecia liczba
210=x+y+z
y=4/3 x
z=x+y/2 (dzielone przez2)

210=x+4/3x+ (x+4/3x)/2
210=2⅓x + 2⅓x/2 //2
420=4⅔x +2⅓x
420= 7x //7
x=60

y=80
z=70zad 8
1584÷8=198 -liczba sadzonek posadzona przez 18 osób w ciągu 1 godziny
198 ÷ 18=11 liczba sadzonek posadzona przez 1 osobę w ciągu godziny

przyjmując ze sadzonki sadzone sa z takim samym tempie wychodzi:
21×11=231 - liczba sadzonek posadzona przez 21 osób w ciągu 1 godziny
231×6=1386 - liczba sadzonek posadzona przez 21 osób w ciągu 6godzin