Odpowiedzi

2009-11-19T11:59:03+01:00
[ (2* 3⅘ - ⁴/₇) / 1⁵/₂₁ ] / [ (1½ - 4) * ¹⁰/₂₇ / ⅚ ] = [ (²³⁸/₃₅ - ²⁰/₃₅) / (²⁶/₂₁) ] / [ - ²⁵/₂₇ / ⅚ ] = [ ²¹⁸/₃₅ * ²¹/₂₆ ] / [ - ²⁵/₂₇ * ⁶/₅ ] = [ ¹⁰⁹/₅ ] / [ ¹⁰/₉ ] = ¹⁰⁹/₅ * ⁹/₁₀ = ⁹⁸¹/₅₀ = 19,62

Kreskę ("/") między nawiasami kwadratowymi mozna zastąpić kreską ułamkową.