Poproszę o rozwiązanie kilku zadań z chemii :
1Obliczyć jaką liczbę milimoli stanowi 0,4g NaOH
2Obliczyć jaką liczbę kilomoli stanowi 176kg FeS
3Obliczyć wartości indeksów stechiomterycznych x :
MnxS4 [ masa mola 293g ]
Na2COx [ masa mola 106g ]
4Jakie pierwiastki oznaczono symbolem E ?
SE3[masa mola 80g ]
H4E2O7 [ masa mola 178g ]
5Obliczyć jaką liczbę moli stanowi 9g wody i 1dm sześcienny wody


Bardzo pilnie potrzebuję odpowiedzi ! z góry dziękuję ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T13:01:38+01:00
1.

0,4 g NaOH = 400 mg NaOH

Masa mol NaOH = 40 g

Z reguły w zadaniach łączy się mole z gramami, mmole z miligramami, Kmole z kilogramami.

40 mg NaOH-----------------------------------------------1 mmol NaOH
400 mg NaOH---------------------------------------------x (mmoli NaOH)

x = 10 mmoli NaOH

2.

Masa molowa FeS = 88 g

88 kg FeS----------------------------------------------------1 kmol FeS
176 kg FeS---------------------------------------------------x (kmoli FeS

x = 2 kmole FeS

3.

MnxS4 [ masa mola 293g ]
x * 55 g + 4 * 32 g = 293 g
55 x = 293 - 128
55 x = 165
x = 3

Mn3S4

Na2COx [ masa mola 106g ]
2 * 23 g + 12 g + x * 16 g = 106 g
16 x = 106 - 58
16 x = 48
x = 3

Na2CO3

4.

SE3[masa mola 80g ]
32 g + 3 * x = 80 g
3 x = 48 g
x = 16 g (masa molowa tlenu)

SO3

H4E2O7 [ masa mola 178g ]
4 * 1 g + 2 * x + 7 * 16 g = 178 g
2 x = 178 g - 116 g
2 x = 62 g
x = 31 g (masa molowa fosforu)

H4P2O7

5.

Masa 1 dm3 wody wynosi 1 kg = 1 000 g

Masa próbki wody = 1 000 g + 9 g = 1 009 g

Masa molowa wody = 18 g

1 mol H2O---------------------------------------------------18 g
x (moli H2O)-----------------------------------------------1 009 g

x ≈ 56 moli H2O

Pozdro)

1 5 1