Zadanie 1 Hurtownia obniżyła ceny telewizorów o 4%
a) Jaka jest nowa cena telewizora, który kosztował 1800 zł?.
b)Jaka była stara cena telewizora, który obecnie kosztuje 1200 zł?.

zadanie 2 Rozwiąż równanie:
a) 5(3 - x) = 2(2x +9) + 2x – 5 b)(2x - 3)2 = 4x2 – 3

3

Odpowiedzi

2009-11-19T12:29:42+01:00
Zad1
a)1800-4%=1800-4/100*1800=1800-72=1728zł
b)x-4%=1200
x-0,04x=1200
0,96x=1200 /:0,96
x=1250zł

zad2
5(3 - x) = 2(2x +9) + 2x – 5
15-5x=4x+18+2x-5
-5x-6x=13-15
-11x=-2 /:(-11)
x=2/11

b)(2x - 3)2 = 4x2 – 3
4x²-12x+9=4x²-3
-12x=-3-9
-12x=-12 /:(-12)
x=1
1 5 1
2009-11-19T12:29:44+01:00
Odpowiedź w załączniku. :D pozdrawiam
2009-11-19T12:39:13+01:00
100%-1800
96%-x
172800+100x/:100
1728=x
x=1728
b)x-0,04x=1200
0,96=1200/:o,96
x=1250
zad2 a)5(3-x)=2(2x+9)+2x-5
15-5x=4x+18+2x-5
-5x-4x-2x=18-5-15
-11x=-2/:(-11)
x=2/11