Odpowiedzi

2009-11-19T13:12:10+01:00
R - promień okręgu zakreślanego przez wskazówkę min = 1,5 m
R - promień okręgu zakreślanego przez wskazówkę godz. = 1 m
2πr - droga wskazówki minutowej w ciągu godziny
2πR/12 - droga wskazówki godzinowej w ciągu godziny
2πr = 2π razy 1,5 m = 3π m = ok 9,42 m - minutowa
2πR/12 = πR/6 = π/6 m = ok 0,52 m - godzinowa
2009-11-19T13:14:14+01:00
Obw₁=2πr
Obw₁=2π1,5
Obw₁=3π(m)
Obw₂=¹/₁₂x360°x 2πr
Obw₂=¹/₃x2π
Obw₂=⅔π
Odp: Wskazówka minutowa przebędzie drogę 3π m, a godzinowa ⅔π m.