Napisz równane reakcji chemicznej według wzoru :
4 atomy litu + 1 cząsteczka tlenu --->2 cząsteczki litu
4Li +O₂--->.2 Li₂O
a)2 atomy sodu +1 cząsteczka chloru ---> 2 czasteczki chlorku sodu
b)1 czasteczka tlenku żelaza ( III) +3 czasteczki wodoru---->3 cząsteczki wody +2 atomy żelaza
c)2 atomy miedzi +1 cząsteczka tlenku azotu (IV) ---->1 cząsteczka tlenku miedzi (I)+ 1 czasteczka tlenku azotu (II)
d)1 cząsteczka tlenku miedzi (I)+1 czasteczka tlenku wodoru--->2 atomy miedzi +1 cząsteczka wody
e) 2 cząsteczki tlenku wegla (II) +1 cząsteczka tlenu --->2 cząsteczki tlenku węgla (IV)
f) 2 cząsteczki tlenku miedzi(II) + 1 atom węgla ---> 2 atomy miedzi (II) +1 atom wegla --->2 atomy miedzi +1 czasteczka tlenku węgla (IV_)

Zad 2
Napisz i opisz według wzoru równania reakcji chem.

wapń +tlen = tlenek wapnia
2Ca+O₂----->2CaO
a)sód +tlen ------> tlenek sodu
b)woda --->wodór +tlen
c) wapń +chlor --->chlorek wapnia
d)magnez +woda --->tlenek magnezu +woda
e)tlenek ołowiu(II)+wodór --->ołów+woda
f)magnez +tlenek węgla (IV) tlenek magnezu +wgiel
g) tlenek chromu (III)+glin --->tlenek glinu +chrom

1

Odpowiedzi

2012-08-23T14:09:28+02:00

Zadanie 1.

 

a)2 atomy sodu + 1 cząsteczka chloru ⇒ 2 cząsteczki chlorku sodu

2Na + Cl₂ ⇒ 2NaCl


b)1 cząsteczka tlenku żelaza (III) + 3 cząsteczki wodoru ⇒ 3 cząsteczki wody + 2 atomy żelaza

Fe₂O₃ + 3H₂ ⇒ 3H₂O + 2Fe


c)2 atomy miedzi + 1 cząsteczka tlenku azotu (IV) ⇒ 1 cząsteczka tlenku miedzi (I) + 1 cząsteczka tlenku azotu (II)

2Cu + NO₂ ⇒ Cu₂O + NO


d)1 cząsteczka tlenku miedzi (I) + 1 cząsteczka wodoru ⇒ 2 atomy miedzi + 1 cząsteczka wody

Cu₂O + H₂ ⇒ 2Cu + H₂O


e) 2 cząsteczki tlenku węgla (II) + 1 cząsteczka tlenu ⇒ 2 cząsteczki tlenku węgla (IV)

2CO + O₂ ⇒ 2CO₂


f) 2 cząsteczki tlenku miedzi(II) + 1 atom węgla ⇒  2 atomy miedzi + 1 czasteczka tlenku węgla (IV)

2CuO + C ⇒ 2Cu + CO₂

 

 

Zadanie 2.

 

a) sód +tlen ⇒ tlenek sodu

4Na + O₂ ⇒ 2Na₂O


b) woda ⇒ wodór + tlen

2H₂O ⇒ 2H₂ + O₂


c) wapń + chlor ⇒ chlorek wapnia

Ca + Cl₂ ⇒ CaCl₂


d) magnez + woda ⇒ wodorotlenek magnezu + wodór

Mg + 2H₂O ⇒ Mg(OH)₂ + H₂


e) tlenek ołowiu (II) + wodór ⇒ ołów + woda

PbO + H₂ ⇒ Pb + H₂O


f) magnez + tlenek węgla (IV) ⇒ tlenek magnezu + węgiel

2Mg + CO₂ ⇒ 2MgO + C


g) tlenek chromu (III) + glin ⇒ tlenek glinu + chrom

Cr₂O₃ + 2Al ⇒ Al₂O₃ + 2Cr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2 3 2