Doprowadz do jednej potęgi :
/ - kreska ulamkowa ^ - potega
a)(125∙√5∙5^(3/4))/(〖25〗^2∙∜5)=
b) (∛(2^5 ) 〖∙(1/8)〗^2)/〖64〗^(-1) =
c)((1/3)^3∙3^(-2)∙27)/((-3^3 )^2∙81)∙(3^2 )^3=
d) 3^(1/3)/(1/√3∙∛3)=
e) √(√(√2) ) =

http://www.speedyshare.com/files/19369456/bez__tytu__u.JPG

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T14:28:57+01:00
A)(125∙√5∙5^(3/4))/(〖25〗^2∙∜5)=(5³∙5^(½)∙5^¾)/ (5⁴∙5^¼)=(5^9/8)/(5)= 5^½

b) (∛(2^5 ) 〖∙(1/8)〗^2)/〖64〗^(-1) =(2^(5/3)∙2^(-6))/2^(-6)=2^5/3

c)((1/3)^3∙3^(-2)∙27)/((-3^3 )^2∙81)∙(3^2 )^3= =(3⁻³∙3⁻²∙3³∙3⁶)/(3⁶∙3⁴)=(3⁴)/(3¹⁰)=3⁻⁶

d) 3^(1/3)/(1/√3∙∛3)=3^(1/3)/(3^(-1/3)∙3^(1/3)=3^(1/3)/3¹= 3^(-2/3)

e)√(√(√2) ) =2^(1/ten kwadracik do potęgi trzeciej) --> (po wstawieniu dowolnej, tej samej liczby w kwadrat, wyniki są równe)