Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T13:44:34+01:00
Partia bolszewicka, w wyniku zbrojnego przewrotu z listopada 1917 i wojny domowej, jaka wybuchła po rozpędzeniu w styczniu 1918 r. demokratycznie wybranego parlamentu Rosji – Zgromadzenia Konstytucyjnego (Konstytuanty), narzuciła Rosji rządy dyktatorskie wbrew opozycji wszystkich[2] prądów społecznych i politycznych Rosji. W chwili przejęcia władzy była ona organizacją zawodowych, zdyscyplinowanych rewolucjonistów liczącą od 5000 do 10 000 członków (z których jedną trzecią stanowili inteligenci). Byli to tzw. starzy bolszewicy, spośród których największym prestiżem cieszyli się członkowie partii jeszcze z okresu jej podziemnej działalności, przed rewolucją lutową (marzec 1917 r.). Stąd przedrewolucyjna działalność podziemna była legendą partii bolszewickiej i źródłem jej kadr władzy do połowy lat 30. W okresie wojny domowej szeregi partii powiększyły się wielokrotnie – stała się partią masową[3], w której naczelną zasadą była lojalność wobec organizacji. Przywódcy partyjni, rozpętawszy latem 1918 roku (zabójstwo rodziny carskiej) masowy krwawy terror wobec przeciwników politycznych i całych grup społecznych (pod pretekstem zamachu na Lenina), dobrze wiedzieli, że w razie porażki może ich czekać nieuchronna zagłada fizyczna. Sukces partii bolszewickiej w wojnie domowej był przede wszystkim konsekwencją schematu organizacji jaką przyjęła, i z żelazną konsekwencją realizowała, ta grupa ludzi.
8 4 8
2009-11-19T16:18:57+01:00
4.Konflikt w rosyjskim ruchu rewolucyjnym pomiędzy bolszewikami, głoszącymi hasła rewolucji proletariackiej, w wyniku której robotnicy w sojuszu z chłopami obaliliby rządy burżuazji i sami przejęli władzę a mienszewikami,eserowcami i kadetami opowiadającymi się za przekształceniem ustroju kapitalistycznego w sposób pokojowy, dzięki czemu w przyszłości na drodze legalnej działalności parlamentarnej robotnicy i chłopi objęliby władzę w Rosji.6.Powrót z emigracji ze Szwajcarii przywódcy bolszewików Włodzimierza Lenina, który opublikował wiosną 1917 r. „tezy kwietniowe” domagając się w nich natychmiastowego
zakończenia wojny oraz przekazania ziemi chłopom. Spowodowało to wzrost poparcia ludności dla bolszewików, którzy zaczęli przygotowywać się do przejęcia władzy w Rosji.
2 3 2