Woda przepływa z gleby do korzenia dzięki temu , że stężenie roztworu w glebie jest ..........niż stężenie roztworu w komórkach korzenia.Pobieranie wody przez korzeń odbywa się w strefie .......... . Wypustki komórek skórki , zwane ......., przekazują pobraną wodę w głąb korzenia w kierunku tkanki ..........., a dokładnie .......... . W komórkach zwanych członami naczyń woda przepływa w górę łodygi , a stamtąd do pozostałych organów rośliny , czyli ........... , ............ i .......... . Z liści woda w postaci pary wodnej przedostaje się do atmosfery głownie przez otwarte ................ . Proces ten nazywa się ........... i powoduje powstawanie tzw. ................ , która umożliwia przemieszczanie się wody z korzenia do pozostałych części roślin . Gdy w roślinie brakuje wody , wówczas komórki ............................... kurczą się i zbliżają do siebie . Wtedy szparka zamyka się , co ogranicza utratę ............ . W te kropi trzeba wstawić odpowiedni wyraz pasujący .

2

Odpowiedzi

2009-11-19T13:47:14+01:00
Woda przepływa z gleby do korzenia dzieki temu, że stęzenie roztworu w glebie jest MNIEJSZE niż stężenie roztworu w komórkach korzenia.Pobieranie wody przez korzeń odbywa sie w strefie WŁOŚNIKOWEJ.Wypustki komórek skórki, zwane WŁOŚNIKAMI Przekazują pobraną wodę w głąb korzenia w kierunku tkanki PRZEWODZĄCEJ a dokładnie WIĄZKI PRZEWODZĄCEJ W komórkach zwanych członami naczyń woda przepływa w górę łodygi, a stamtąd do pozostałych organów rośliny, czyli ŁODYGI, .LIŚCIA i KWIATU? . Z liści woda w postaci pary wodnej przedostaje sie do atmosfery głownie przez otwarte APARATY SZPARKOWE Proces ten nazywa się TRANSPIRACJĄ i powoduje powstawanie tzw.".???" która umożliwia przemieszczanie sie wody z korzenia do pozostałych części rośliny.Gdy w roślinie brakuje wody, wówczas komórki SZPARKI kurczą się i zbliżają do siebie.Wtedy szparka zamyka się, co ogranicza utrate.WODY
5 4 5
2009-11-19T13:50:23+01:00
Woda przepływa z gleby do korzenia dzieki temu, że stęzenie roztworu w glebie jest WIĘKSZE niż stężenie roztworu w komórkach korzenia.Pobieranie wody przez korzeń odbywa sie w strefie WŁOŚNIKOWEJ. Wypustki komórek skórki, zwane WŁOŚNIKAMI Przekazują pobraną wodę w głąb korzenia w kierunku tkanki PRZEWODZĄCEJ ,a dokładnie WIĄZKI PRZEWODZĄCEJ.W komórkach zwanych członami naczyń woda przepływa w górę łodygi, a stamtąd do pozostałych organów rośliny, czyli LIŚCI, PRĘCIKÓW.. i ..SŁUPKA.... . Z liści woda w postaci pary wodnej przedostaje sie do atmosfery głownie przez otwarte .APARATY SZPARKOWE Proces ten nazywa się ..TRANSPIRACJĄ. i powoduje powstawanie tzw.".SIŁY SSĄCEJ." która umożliwia przemieszczanie sie wody z korzenia do pozostałych części rośliny.Gdy w roślinie brakuje wody, wówczas komórki .MIĘKISZU GĄBCZASTEGO. kurczą się i zbliżają do siebie.Wtedy szparka zamyka się, co ogranicza utrate WODY.
3 3 3