Odpowiedzi

2009-05-13T14:52:47+02:00
POSTANOWIENIA SEJMU

- powołanie Rady Nieustającej jako pierwowzoru rządu Rzeczypospolitej

- powołanie Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego ministerstwa oświaty w Europie

- ograniczenie kompetencji króla:

- król traci prawo nadawania starostw, starostów mianują od tej pory sejmiki

- królewszczyzny nadawane odtąd w drodze licytacji w dzierżawę na 50 lat

-król traci prawo do samodzielnego mianowania ministrów i senatorów oraz oficerów

- liczbę wojska ustalono na 30 tys. (finansowanych z ceł i podatku podymnego)
1 1 1
2009-05-13T14:54:58+02:00
- co oczywiste wprowadził pierwszy podzał Polski pomiędzy trzy monarchie
- powołano Radę Nieustającą przy królu, jako pierwowzór gabinetu ministrów
- powołano Komisję Edukacji Narodowej
- ustalono jednolity podatek
- ograniczono w znacznym stopniu władzę hetmanów, unowocześniono strukturę wojska
- uzyskano prawo zajmowania się handlem, rzemiosłem i bankowością dla szlachty
- zapowiedziano ulżenie doli chłopstwa
- pod koniec podpisany został perfidny dla Rzeczypospolitej traktat handlowy z Prusami, osłabiający polski handel bałtycki
1 5 1