Odpowiedzi

2009-11-19T14:09:18+01:00
Oblicz
(2√5-√10)²=20 -4√50+10=30-20√2
uprosc wyrazenie
(x+1)(x-1)+(x+2)(x-2)-(x+3)(x-3)=x²-1+x²-4-x²+9=x²+4

(y-3x)(3x-y)-(x-5y)(x+5y)+(5x-3)²=-(3x-y)²-(x²-10xy+25y)+25x²-30x+9=
=-9x²+6xy-y²-x²+10xy-25y²+25x²-30x+9=
=15x²+16xy-26y²-30x+9
oblicz
(√2+1)²+(√2-1)²= 2+2√2+1+2-2√2+1=6
2009-11-19T14:09:55+01:00
Oblicz
(2√5-√10)²=20-4√50+10=30-20√2
uprosc wyrazenie
(x+1)(x-1)+(x+2)(x-2)-(x+3)(x-3)=x²-1+x²-4-x²+9=x²+4

(y-3x)(3x-y)-(x-5y)(x+5y)+(5x-3)²=-y²-9x²+6xy-x²+25y²+25x²-30x+9=
15x²+24y²+6xy-30x+9
oblicz
(√2+1)²+(√2-1)²=2+2√2+1+2-2√2+1=6
2009-11-19T14:13:15+01:00