1. Spróbuj znaleźć cechy różniące dwie dowolnie wybrane rośliny.
2. Wymień gatunki żyjące w skrajnie odmiennych środowiskach.
Jakie cechy ułatwiają im życie w tych środowiskach?
3. Spróbuj własnymi słowami określić, co to jest gatunek.

1

Odpowiedzi

2009-11-19T14:14:42+01:00
1. trway mają korzenie wiąskowe a drzewa palowe. drzewa mają kore, dą duże, mają liście, trawy nie posiadają nawet łodygi.

Sukulenty są grupą roślin przystosowanych do życia w warunkach, gdzie niewiele gatunków jest w stanie przetrwać. Nie tylko mogą wytrzymywać długotrwałe okresy suszy, ale także potrafią znieść wysokie i niskie temperatury; niektóre rosną na obszarach, gdzie temperatura dochodzi do 40ºC.
Glony- Cechami łączącymi typy składające się na tę grupę morfologiczno-ekologiczną jest autotrofizm, pierwotne uzależnienie od wody, funkcja pierwotnego producenta materii organicznej w zbiornikach wodnych, a wreszcie pierwotna, beztkankowa budowa ciała.

gatunek- pare osobników posiadających podobne cechy, takie same. podobne z wyglądu, zachowujące się tak samo.