Odpowiedzi

2009-11-19T14:19:18+01:00
Niech a = 3k oraz b = 3s ; gdzie k,s - liczby naturalne
Wtedy
a² + b² =(3k)² + (3s)² = 9k² + 9 s² = 9*(k² + s²) - liczba podzielna
przez 9. Ze względu na dowolność liczb a oraz b mamy koniec
dowodu.
Uwaga:
Zapis a = 3k oznacza , że liczba a jest podzielna przez 3.