2.oblicz:

a) (2x-⅓y)(2x+⅓y)=
b) (3a-b)(3a+b)(9a²+b²)=

3. Oblicz wartość wyrażenia:

3( x-2y)²+2(2x+y)(2x-y)-5(x+y)²=
dla x= ½ , y= -2

4.oblicz:

a) 3a²-5ab+4a=
b) 9x²6xy+y²=
d) 2(a-b)+(a-b) razy x +y(a-b)=
e) a+3b-2a²-6ab=

5. Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb parzystych jest podzielna przez 4.

1

Odpowiedzi

2009-11-19T14:17:03+01:00
2.a) 4x²-1/9y²
b) (9a²-b²)(9a²+b²)=81a"do czwartej"-b"do czwartej"
3.
3( x-2y)²+2(2x+y)(2x-y)-5(x+y)²= 3(x²-4xy+y²)+2(4x²-y²)-5(x²+2xy+y²)=3x²-12xy+3y²+8x²-2y²-5x²-10xy-5y²=6x²-22xy-4y²=3/2+11-16=5 3/2
4.
a) a(3a-5b+4)
b) nie wiem
c) i d) nie rozumiem

a piąte to tym bardziej