Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-15T11:17:33+02:00
Korzystamy ze wzoru na energię wodoru na n-tej orbicie :

E = (M₁ x e^4) / (8 x E₀² x h² x n²)

Oznaczenia :

M₁ - masa elektronu - 9.11 x 10^-31
e - ładunek elektronu - 1.6 x 10^-19
E₀ - stała elektryczna - 8.85 x 10^-12
h - stała Plancka - 6.63 x 10^-34
n - orbita

Powodzenia w liczeniu :)

7 2 7