Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T14:34:41+01:00
Naród w ujęciu etnicznym to grupa ludzi nie mająca własnego państwa, rządzą nią podobne prawa, jak narodem, ale nie ma upolitycznienia. Grupy etniczne uważają się za narody, ale na arenie międzynarodowej nie są tak traktowane, nie mają politycznej autonomii. Przykładami narodów etnicznych mogą być Sikhowie, Palestyńczycy, Kurdowie

naród w sensie politycznym – wspólnota ludzi złączona niektórymi atrybutami etniczności, a głównie tożsamością praw i obowiązków oraz świadomością swej historii politycznej( nie są tu istotne takie elem. Jak język, religia, obyczaje).

Istotą narodu w ujęciu kulturowym jest autoteliczna kultura wyspecjalizowanych dziedzin życia. Do tożsamości narodu zalicza się między innymi poczucie ich ciągłości. Ważną cechą jest to, że naród jest wynikiem twórczej i odbiorczej działalności jednostek i grup społecznych. Ucieleśnione elementy kultury narodowej to architektura, zbiory dzieł literackich itp.

6 4 6