1. Uzupełnij zdania.
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w........ powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki....... lub ......... niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej reakcją ........ , tlen i inny pierwiastek są ...... , a ..........to produkt reakcji chemicznej.

2. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznej tlenu z:
a) wapniem
b) berylem

3. Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji chemicznej. Które z zapisów przedstawiają równanie reakcji syntezy, a które reakcji analizy?

a) .......... + ............ (strzałka, nie miałam jak napisać, bo nie ma jej na klawiaturze) tlenek żelaza(II)
b) ......... (strzałka) tlen + wodór
c) bar+ tlen (strzałka) ..........

5. Stosowane w budownictwie wapno palone to związek chemiczny o nazwie tlenek wapnia. Stosunek masy wapnia do masy tlenu w wapnie palonym wynosi 5:2. Oblicz masę tlenu znajdującego się w 140 kg wapna palonego.

6. W reakcji rozkładu 217 g tlenku rtęci(II) powstało 16 g tlenu, a resztę stanowiła rtęć. Oblicz , jaki procent masy tlenku rtęci(II) stanowi rtęć.

7. Niektóre pierwiastki chemiczne, np.n węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii. Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj odmiany alotropowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.

Z góry dzięki.
Zawsze nam po tyle zadaje, a to jest trochę męczące...

1

Odpowiedzi

2009-11-19T14:45:15+01:00
1. Podczas spalania pierwiastków chemicznych w tlenie powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki metali lub niemetali.W reakcji chemicznej nazywanej reakcją spalania, tlen i inny pierwiastek są substratami a tlenek to produkt reakcji chemicznej.

2.
A) tlen + wapń -----> tlenek wapnia
B) tlen + beryl -----> tlenek berylu.
2 mole wapnia reagują z 1 molem tlenu dając 2 mole tlenku wapnia.
2 mole berylu reagują z 1 molem tlenu dając 2 mole tlenku berylu.

3.
a)tlen + żelazo--->tlenek żelaza SYNTEZA
b)woda----->tlen+wodór ANALIZA
c)bar+tlen------>tlenek baru SYNTEZA

5. 140 kg = 5x + 2x
140 = 7x
x = 20
Wapno : 5 x 20 = 100 kg
Tlen : 2 x 20 = 40 kg

Odp. Masa wapna w tym związku wynosi 100 kg a masa tlenu 40 kg

6.
217-16=201
201/217*100%=0,92*100%=92%
Rtęć stanowiła 92% masy

7. Węgiel (odmiany):
- grafit
- diament
- fuleren

Właściwości Grafitu:
- barwa: ciemnoszara, czarna
- połysk: półmetaliczny
- dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło
- odporny na wysoką temperaturę
- nieprzezroczysty

Właściwości Diamentu:
- dobrze przewodzi ciepło
- jest izolatorem, z wyjątkiem diamentu niebieskiego, który jest półprzewodnikiem
- Jest trudno topliwy i odporny na działanie kwasów i zasad
- barwa: bezbarwny lub z przebarwieniami związanymi z zanieczyszczeniem
- połysk: diamentowy

Właściwości Fulerenu:
- stały o barwie czarnej
- metaliczny połysk
- półprzewodnik, nadprzewodnik
- rozpuszczają się w rozpuszczalnikach aromatycznych

Tlen(odmiany):
- tlen atmosferyczny
- ozon
- czerwony tlen (tetramer O₄)

Właściwości Ozonu:
- niebieski gaz
- ma większą gęstość od powietrza
- ma zapach powietrza po burzy
- jest gazem niepalnym
- jest silnym utleniaczem

Właściwości Czerwonego Tlenu:
- kolor czerwony
- ulega polimeryzacji
- jest utleniaczem
- ma właściwości niemetaliczne
86 4 86