Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T14:39:54+01:00
Wskaż, że dla dowolnej wartości zmiennej x wartość liczbowa wyrażenia
(x-6)(x+8)-2(x-25) jest dodatnia

(x-6)(x+8)-2(x-25)=x²+8x-6x-48-2x+50=x²+2
x²+2>0
x∈R
zatem każdą liczbę jak podstawię mam wartość dodatnia
2009-11-19T14:43:02+01:00
(x-6)(x+8)-2(x-25)=x²+8x-6x-48-2x+50=x²+2
x²+2>0
x∈R
ponieważ x∈R za x podstawiona będzie jakakolwiek z liczb dodatnich