Odpowiedzi

2009-11-19T14:43:22+01:00
Dodatnia rola pierwotniaków w przyrodzie:

1. Niektóre z wiciowców żyją w symbiozie z termitami (mieszkają u nich i trawią drewno, które zjadają termity). Pierwotniaki orzęsków, zamieszkujące układ pokarmowy bydła, umożliwiają przyswojenie błonnika z pokarmów roślinnych spożywanych przez krowy czy owce. Takie pierwotniaki nazywamy symbiontami.

2. Stanowią pokarm dla innych zwierząt (wchodzą np. w skład
zooplanktonu).

3. Są organizmami wykorzystywanymi przy biologicznym oczyszczaniu ścieków.

4. Biorą udział w tworzeniu skorupy ziemskiej. Pancerzyki otwornic tworzą pokłady mułów na dnie oceanicznym, które po latach przekształcają się w skały wapienne.

5. Są biologicznymi wskaźnikami czystości wód.


1 1 1
2009-11-19T14:46:39+01:00
-Oczyszczają środowisko
-Są organizmami wykorzystywanymi przy biologicznym oczyszczaniu ścieków.
-Stanowią pokarm dla innych zwierząt.
1 5 1