Odpowiedzi

2009-11-19T15:02:24+01:00
Ludzkie ciało odżywiane jest i utrzymywane poprzez jedzenie i oddychanie, które tworzą proces spalania w ciele. Zatem nasze życie zależy od pobierania pokarmu i oddychania. Jednak nasze odżywianie zawiera substancje elementów w nierównych proporcjach. Musimy zatem jeść różne rodzaje jedzenia, by wszystkie elementy otrzymywały swoją wymaganą ilość paliwa. Jeśli dostarczamy naszemu ciału tylko jeden rodzaj pożywienia, to stanie się ono chore, gdyż dany element nie otrzyma koniecznego pożywienia.
5 4 5
2009-11-19T15:02:46+01:00
Dzieje się to za pomocą katabolizmowi, czyli reakcją w których złożone związki chemiczne, rozpadają się na związki proste uwalniając trzymającą je przy sobie energia, np. białko rozpada się na aminokwasy.
7 3 7
2009-11-19T15:03:46+01:00
Dzięki oddychaniu. Czyli inaczej oddychanie wnętrzokomórkowe które zachodzi w mitochondriach.
5 2 5