Odpowiedzi

2009-11-19T15:04:09+01:00
Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o odczynie kwasowym, zawierają pochłonięte z powietrza gazy : dwutlenek siarki, tlenki azatu, dwutlenek węgla,siarkowodór, chlorowodór, wemitowane do atmosfery w procesach spalania paliw oraz przemysłu prodkukcji chemikaliów. Kwaśne opady powodują degradację środowiska przez min. zakwaszanie gleb, korozję wyrobów (np. konstrukcji metalowych budowli).