Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T15:43:59+01:00
Konferencja pokojowa w Paryżu – konferencja pokojowa, zorganizowana w Paryżu po zakończeniu I wojny światowej, trwająca od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw.

Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria) nie zostały dopuszczone do konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do podpisania. Rosja Radziecka nie została zaproszona, gdyż mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, który podpisał separatystyczny pokój z Niemcami w marcu 1918 (Traktat brzeski).

Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego.

W czasie konferencji został podpisany Traktat wersalski – główny układ pokojowy kończący I wojnę światową, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 28 czerwca 1919. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.
6 3 6
2009-11-19T16:10:12+01:00
3. Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Polski :
a / przyznanie Polsce prawie całej Wielkopolski,
b / włączenie do Polski części Pomorza Gdańskiego wraz z 70-kilometrowym pasem wybrzeża morskiego,
c / wyłączenie Gdańska i jego najbliższej okolicy z obszaru Niemiec i utworzenie z niego Wolnego Miasta pod patronatem Ligi Narodów,
d / podjęcie decyzji o przeprowadzeniu plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku, gdzie zamieszkała tam ludność miała się wypowiedzieć w głosowaniu za przynależnością do Polski lub do Niemiec.
4 3 4