Zad.1 Akumulator samochodowy został naładowany prądem o natężeniu 4,5 A w czasie 15 h. Zakładając, że sprawność akumulatora wynosi 80%, oblicz ładunek zgromadzony w akumulatorze. Jak długo można z niego czerpać prąd o natężeniu 6 A ?

zad.2 Akumulatory charakteryzujemy, podając tak zwaną pojemność akumulatora w amperogodzinach (Ah). Jaką wielkość fizyczną określa pojemność akumulatora?

zad.3 Akumulator samochodowy ma pojemność 45 Ah. Jaki ładunek wyrażony w kulombach jest zgromadzony w akumulatorze?

zad.4 Pojemność naładowanego akumulatora wynosi 36 Ah. Zakładając, że akumulator jest w danej chwili naładowany w 75%, oblicz, jak długo będzie pracował rozrusznik samochodu, jeżeli pobiera on w czasie rozruchu silnika prąd o natężeniu 108 A. Wyjaśnij, dlaczego kierowca powinien włączyć rozrusznik tylko na kilka sekund, a gdy silnik nie zapali, po krótkiej przerwie ponowić próbę.

Prosiłabym o wszystkie obliczenia. Wyniki:
1) 54 Ah = 194 400 C, 9 godzin
3) 162 000 C
4) 15 min

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-19T15:40:10+01:00
Zad 1
Q - ładunek dostarczony do akumulatora = It
I - prąd ładowania
t - czas ladowania
Q = 4,5 razy 15 = 67,5 Ah
ponieważ sprawność wynosi 80 % to ładunek zgromadzony w akumulatorze równa się 80 % z 67,5 Ah
80 % = 0,8
67,5 razy 0,8 = 54 Ah
1 Ah = 3600 C
54 Ah = 54 razy 3600 = 194400 C
54Ah/6A = 9h - przez 9 h można pobierać prąd 6 A
zad 2
Q = It
ładunek zgromadzony w akumulatorze określa prąd jaki można pobierać z akumulatora w określonym czasie , czyli określa ładunek elektryczny
zad 3
1 Ah = 3600 C
45 Ah = 45 razy 3600 = 162000C
zad4
Q - pojemność akumulatora = 36 Ah
75 % pojemności to =0,75
Q = 36 razy 0,75 = 27 Ah - taką pojemność faktyczną ma akumulator
Q = It
t = Q/I = 27/108 = 0,25 h = 15 min - tak dlugo będzie pracował rozrusznik
Rozrusznik jest silnikiem prądu stałego przystosowanym konstrukcyjnie do pracy chwilowej - nie ma łożysk tylko tulejki co może doprowadzić do jego zatarcia. Uzwojenie przy tak długotrwałym przepływie prądu ulegnie przegrzaniu i spaleniu.

5 5 5