Odpowiedzi

2009-11-19T15:23:29+01:00
Hitler z pochodzenia był austriakiem,dziadek prawdopodobnie był żydem,nie ukończył edukacji,walczył na froncie zachodnim ,dostał żelazny krzyż(największe odznaczenie wojskowe).po I-ej wojnie żył w nędzy w wiedniu i wyjechał do monachium szukając środków do życia.hitleri jego poplecznicy krytykowalu republikę weinmarską za podpisanie traktatu wersalskiego,namawiali wiec do jego obalenia.w monachium w 1920 r. jeden z dziennikarzy utworzył partię NSDAP,legitymację nr 7 miał hitler. NSDAP= narodowo-socjalistyczna niemiecka partia robotnicza.narodowy socjalizm to wczesna forma faszyzmu w neimczech.w 1923 r. w okresie najgorszej hiperinflacji partia przeprowadziła nieudany zamach w monachium, tzw.nieudany pucz.policja złapała uczetsników i wsadziła do więzienia na 5 lat,wśród nich hitlera.ogół społeczeństwa solidaryzował sie z hitlerem,uważając ,że zamachowcy postępują słusznie.
5 5 5
2009-11-19T15:35:32+01:00
Jako główne przyczyny powstania nazizmu możemy podać niezadowolenie społeczeństwa niemieckiego spowodowanego przegraną I
wojny światowej i jej konsekwencjami, np. koniecznością zapłaty reparacji (132miliardy marek w złocie) oraz zmniejszeniem terytorium Niemiec. Kolejną z przyczyn jest odrzucenie przez Niemców postanowień traktatu wersalskiego (28 czerwiec 1919r). Uważali go za krzywdzący toteż dążyli do złamania dyktatu wersalskiego i odrodzenia potęgi i Niemiec. Niemcy obawiali się także przed wzrostem wpływów komunistycznych w społeczeństwie niemieckim. W państwie niemieckim panował także wielki kryzys gospodarczy. Brakowało miejsc pracy dla żołnierzy powracających z frontu, pogłębiała się inflacja, nastąpił spadek stopy życiowej mieszkańców.
W 1919 roku w Bawarii powstało prawicowe ugrupowanie - Narodowa Partia Robotnicza, która w 1920 roku zmieniła nazwę na Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP). Jej przywódcą (fuhrerem) został Adolf Hitler. NSDAP głosiła hasła narodowego socjalizmu. Według nazistów (Nationalisocjalist) czysta rasa niemiecka została zagrożona spiskiem Żydów i to ich dziełem był "dyktat wersalski". Programowymi hasłami NSDAP stały się: uchylenie postanowień traktatu wersalskiego, ekspansja na wschód i budowa Wielkich Niemiec. Ich program zawierał także punkt o pozbawieniu praw obywatelskich niemieckich Żydów, o przejęciu przez państwo udziałów w koncernach, o militaryzacji strategicznie ważnych działów gospodarki, wywłaszczeniu bez odszkodowania "żydowskich spekulantów". W 1923 roku Adolf Hitler przeprowadził nieudany pucz w Monachium. Został wtedy aresztowany i osadzony w więzieniu (wyrok na 5lat, ale wyszedł po 13 miesiącach), gdzie napisał książke "Mein Kampf", w której przedstawił główne cele narodowego socjalizmu w Niemczech. W 1930 roku NSDAP zwyskała w wyborach 107miejsc w parlamencie (komuniści tylko 77). Tym samym partia Hitlera stała się drugą siłą polityczną w Reichstagu. W przeprowadzonych jesienią 1932 roku wyborach komuniści zdobyli 100miejsc, podczas gdy naziści 196. 30 stycznia 1933 roku prezydent Republiki Weimarskiej Paul von Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem. Tym samym Hitler przejął władzę w państwie. W lutym 1933roku podpalono Reichstag co Hitler wykorzystał jako pretekst do nadania sobie specjalnych uprawnień. Wkrótce został wydany dekret o ograniczeniu swobód obywatelskich. Zakazano zebrań, wprowadzono cenzurę. Rozwiązano także związki zawodowe a na ich miejsce utworzono Niemiecki Front Pracy. Nastąpiła delegalizacja wszystkich partii prócz NSDAP. W 1934 roku Hitler pozbył się wewnętrznej opozycji w NSDAP ("noc długich noży" - wymordowanie czołowych działaczy SA, w tym Ernesta Rohma). Po śmierci prezydenta Hindenburga w 1934 roku Adolf Hitler przyjął tytuł Fuhrera. W 1935 roku zostały wydane ustawy norymberskie przeciwko Żydom, a trzy lata później zorganizowano "noc kryształową" (9/10 listopad 1938, nazwa pochodzi od tłuczonego szkła witryn sklepów żydowskich). W wyniku tych prześladowań tysiące Żydów opuściło Niemcy.
10 3 10