Odpowiedzi

2009-11-19T15:33:27+01:00
Ręka-rączka
mucha-muszka
dąb- dęby
księga- książka
kurka-kurczak
zeszyt-zeszycik
duch-duszek
cecha-cesze
las-lesie
oddział-oddziale
2009-11-19T15:45:45+01:00
Dąb- dębu
szkoła-szkole
głuchy-głusi
gęś-gąska
przestroga-przestrodze
zwierzęta-zwierząt
rada-radzie
oko-oczy
pył-pyle
broda-brodzie
ręka-ręce
noga-nodze