1 zad.
Ciało o masie 2 kg spada swobodnie z dużej wysokości. Jaką energię kinetyczną będzie miało to ciało po upływie czasu 2 s od momentu rozpoczęcia spadania ? Opór powietrza zaniedbujemy .

1 zad.
Ciało o masie 0,2 kg, rzucone pionowo do góry, spadło na powierzchnię Ziemi po upływie czasu 4 s. Jaką energię kinetyczną miało to ciało w momencie wyrzutu ? Z jaką prędkością wyrzucono to ciało ? Oporu powietrza nie bierzemy pod uwagę .

Proszę o dane . i dokładnie rozwiązania . ; )

1

Odpowiedzi

2009-11-19T15:28:54+01:00
ZADANIE 1
Dane:
m=2 kg
t=2 s
g (stała grawitacji dla Ziemi) = 9,81m/s^2 = około 10m/s^2

Szukane:
Ek = ?

Wzót na drogę przebytą przez ciało w czasie t, w ruchu jednostajnie przyśpieszonym (ciało spada w dół pod wpływem przyspieszenia ziemskiego):
s=g*t^2/2
s=v*t/2
v=2*s/t
znaczkiem ^ oznaczam, że coś jest do ptęgi, np. t^2 to t do potęgi drugiej

Wzór na energię kinetyczną:
Ek=m*v^2/2
Ek=m*2*s^2/t^2
Ek=m*2*(g*t^2)^2/(2*t^2)
Ek=m*g^2*t^2
Ek = 2kg * (10m/s^2)^2 * 4s^2 = 2kg * 100m^2/s^4 * 4s^2 = 200kg*m^2/s^2 = 200 J