Uzupełnij równania reakcji i zaznacz "strzałka w dół" sole trudno rozpuszczalne. Napisz rówania rekacji w postaci jonowej i skróconej jonowej.
Ogólny zapis przebiegu reakcji:
sól1 + sól 2----> sól3 (strzałka w dół) + sól 4

BaCL2 + CuSO4-------->.........+..........
................................
................................
ZnBr2+ Na2S--------> ..........+..........
...............................
...............................
AgNo3+ K3PO4------>..........+...........
..............................
..............................
NiCl2+ MgSO3----> .........+...........
..............................
..............................

1

Odpowiedzi

2012-08-23T14:53:58+02:00

BaCl₂ + CuSO₄ ⇒ BaSO₄ + CuCl₂

Ba²⁺ + 2Cl⁻ + Cu²⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄ + Cu²⁺+ 2Cl⁻

Ba²⁺ + SO₄²⁻ ⇒ BaSO₄

 

=========================================

 

ZnBr₂ + Na₂S ⇒ ZnS + 2NaBr

Zn²⁺ + 2Br⁻ + 2Na⁺ + S²⁻ ⇒ ZnS + 2Na⁺ + 2Br⁻

Zn²⁺ + S²⁻ ⇒ ZnS

 

========================================

 

3AgNO₃ + K₃PO₄ ⇒ Ag₃PO₄ + 3KNO₃

3Ag⁺ + 3NO₃⁻ + 3K⁺ + PO₄³⁻ + Ag₃PO₄ + 3K⁺ + 3NO₃⁻

3Ag⁺ + PO₄³⁻ ⇒ Ag₃PO₄

 

========================================

 

NiCl₂ + MgSO₃ ⇒ NiSO₃ + MgCl₂

Ni²⁺ + 2Cl⁻ + Mg²⁺ + SO₃²⁻ ⇒ NiSO₃ + Mg²⁺ + 2Cl⁻

Ni²⁺ + SO₃²⁻ ⇒ NiSO₃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)