Odpowiedzi

2009-11-19T15:29:37+01:00
To takie coś, że jak zwiększa się cena produktu to podaż się zwiększa, i odwrotnie.
2009-11-19T15:30:12+01:00
Podaż i cena zmieniają się w jednakowym kierunku, czyli istnieje dodatnia zależność między zmianą ceny a zmianą podaży: wzrost ceny → wzrost podaży, spadek ceny → spadek podaży
Na zmianę ceny inaczej reaguje producent a inaczej konsument.
Poza cenowe determinanty sprzedaży
-koszty wytwarzania
-rentowność produkcji dóbr substytucyjnych
-czynniki naturalne np. urodzaj, nieurodzaj w rolnictwie
Mogą one powodować przesunięcie krzywej podaży przy danej cenie
Cena równowagi określa wielkość podaży, która znajduje jednocześnie nabywców.
popyt i podaż w jednostkach naturalnych
W sytuacji nadwyżki podaż większa od popytu , konkurują między sobą producenci. Powoduje to spadek cen wzrost popytu.
W sytuacji niedoboru konkurują między sobą kupujący co prowadzi do wzrostu cen , a to z kolei do wzrostu podaży i spadku popytu.