Odpowiedzi

2009-11-19T17:05:15+01:00
Żeby rozwiązać zadanie takiego typu, musimy znaleźć takie sole, zawierające podane jonu, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Potrzebnych danych szukamy w tablicach rozpuszczalności.

I tak, dla pierwszej reakcji mogą to być, np.:
Fe(NO₃)₃ + 3NaOH ---> Fe(OH)₃ + 3NaNO₃
azotan żelaza (III) + wodorotlenek sodu

A dla drugiej reakcji:
Pb(NO₃)₃ + K₂S ---> PbS + 2KNO₃
azotan ołowiu (II) + siarczek potasu
1 5 1